Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629984 nr. 684

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 684 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 676

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het op dit moment niet is toegestaan een fiets mee te nemen in de Intercity direct;

overwegende dat in de hsl-concessie een expliciete verplichting voor een onderzoek naar de mogelijkheden tot het meenemen van een fiets in de Intercity direct is opgenomen, maar dit onderzoek nooit heeft plaatsgevonden;

verzoekt de regering, de concessie te handhaven en de NS te laten onderzoeken hoe een fiets meegenomen kan worden in de Intercity direct en de Kamer hierover voor het einde van 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Hoogland

Van Tongeren