Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629984 nr. 683

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 683 MOTIE VAN HET LID HOUWERS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vervoerders aankondigen te streven naar betere vormen van het reizen van deur tot deur binnen een uur;

overwegende dat dit een prima ontwikkeling en verbetering van het openbaar vervoer is;

overwegende dat dit echter kostbare plannen zijn, van naar schatting 1 miljard structureel;

van mening dat deze plannen niet alleen ten laste moeten komen van de belastingbetaler, maar ook gedragen zouden moeten worden door de gebruikers;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de kosten van het realiseren van het reizen van deur tot deur ook ten dele opgebracht kunnen worden door de gebruikers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Houwers