Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629984 nr. 682

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 682 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal nachtelijke treinverbindingen vrij minimaal is;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en, zo ja, hoe het treinennachtnet kan worden uitgebreid, rekening houdend met de betrokken belangen van onder meer gebruikers, treinpersoneel en omwonenden van het spoornetwerk en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren