Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629984 nr. 681

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 681 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanwege de veiligheidseisen die aan de Intercity direct gesteld worden geen fietsen mogen worden meegenomen, maar dat vooralsnog onduidelijk is welke specifieke veiligheidsrisico's daarmee gemoeid zijn;

verzoekt de regering om, erin te voorzien dat fietsen op korte termijn, zonder afbreuk aan de veiligheid te doen, kunnen worden meegenomen in de Intercity direct,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren