Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629984 nr. 680

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 680 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN SMALING

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de goederenvervoerders over het spoor tijdens de nu spelende Betuwestremming vrijwel alle lading via andere routes geleiden, welke door stedelijke gebieden gaan;

overwegende dat het hier om een vermijdbaar veiligheidsrisico gaat;

overwegende dat TNO eerder heeft aangetoond dat een aanmerkelijk deel van de gevaarlijke lading via de binnenvaart vervoerd kan worden;

roept de regering op, om maatregelen te nemen om met name gevaarlijke lading per binnenvaart te vervoeren en over deze maatregelen uiterlijk in september de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Smaling