Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629984 nr. 679

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 679 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat «onronde» wielen van slecht onderhouden goederentreinen in combinatie met een slecht geveerde massa zorgen voor een drastische verhoging van de wiellasten en daarmee voor meer trillingshinder en schade door trilling;

verzoekt de regering, in overleg met de goederenvervoerders op het spoor een plan te ontwikkelen om trillingshinder en trillingsschade te voorkomen en de Kamer daarover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert