Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629984 nr. 678

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 678 MOTIE VAN HET LID CEGEREK

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de in de Wet basisnet gestelde normen ten aanzien van gevaarlijke stoffen voor het spoor niet nageleefd worden;

overwegende dat vervoer over water een veilig alternatief kan bieden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor;

verzoekt de regering, de mogelijkheden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water te verkennen en, waar dit een alternatief biedt, te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek