Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629984 nr. 677

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 677 MOTIE VAN HET LID CEGEREK

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de in de Wet basisnet gestelde risicoplafonds ten aanzien van gevaarlijke stoffen voor het spoor nageleefd dienen te worden;

overwegende dat het op dit moment onduidelijk is in welke gevallen overgegaan wordt tot het nemen van een routeringsbesluit en dit voor zowel omwonenden als de sector onwenselijk is;

verzoekt de regering, nu reeds te specificeren wat de oorzaken zijn van overschrijdingen van de Wet basisnet en in kaart te brengen welke oplossingen, waaronder het nemen van een routeringsbesluit, binnen het kader van de Wet basisnet mogelijk zijn en de Kamer hierover voor 1 oktober 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek