Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629984 nr. 67

29 984
Spoor: vervoer- en beheerplan

nr. 67
MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 30 augustus 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

– door de opening van station Amersfoort Vathorst de intercity Zwolle–Amersfoort straks drie minuten langer onderweg is vanwege de extra stop van de stoptrein;

– er op dit traject straks negen stoptreinstations tussen twee intercitystations liggen, terwijl de intercity de stoptrein nergens passeert;

– hierdoor de capaciteit op dit traject niet efficiënt wordt benut en de dienstregeling vertragingsgevoelig blijft;

– reizigers vanaf stoptreinstations op deze lijn straks dertien minuten langer onderweg zijn naar Utrecht doordat de trein voortaan stopt op alle stations tussen Amersfoort en Utrecht;

– de staatssecretaris met ProRail en NS heeft afgesproken, nader onderzoek te doen naar knelpunten op de corridors naar het noorden en het oosten om zodoende de reistijdverlenging op een kosteneffectieve en robuuste wijze te beperken;

verzoekt de regering in het genoemde onderzoek tevens de reistijd tussen de genoemde stoptreinstations en Utrecht te betrekken en te onderzoeken welke infrastructurele maatregelen (zoals inhaalsporen) nodig zijn om een kwartiersdienst van zowel stoptreinen als intercity’s op het traject Utrecht–Zwolle mogelijk te maken met een betere aansluiting van de stoptreinen op de intercity’s,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Van Hijum

Gerkens

Dijksma

Duyvendak