29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 662 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 april 2016

In het AO ProRail spoor van 17 februari jl. (Kamerstuk 29 984, nr. 660) heb ik toegezegd uw Kamer voor de zomer nader te informeren over mijn visie en beeld ten aanzien van ProRail. Daarbij zal ik ook ingaan op de route die noodzakelijk is om alle contracten voor kleinschalig onderhoud zo spoedig mogelijk in overeenstemming met wet- en regelgeving te laten zijn («compliant»).

Vooruitlopend hierop wil ik uw Kamer langs deze weg informeren over de aanstaande aanbesteding van drie contracten die in 2016 aflopen en die dit jaar opnieuw moeten worden aanbesteed. Deze stap is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de contracten die eerder aanbesteed en daarmee compliant zijn, ook aanbesteed en compliant blijven. ProRail zal op korte termijn de aankondiging van deze aanstaande aanbesteding doen, waarna het aanbestedingsproces zal starten.

Daarnaast zal ProRail op korte termijn overgaan tot de formele gunning van drie contracten.

Ik hoop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Naar boven