Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629984 nr. 622

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 622 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 oktober 2015

Tijdens het Algemeen Overleg ProRail van 10 september 2015 heb ik toegezegd uw Kamer binnen 4 weken een brief te sturen over de stand van zaken van grote stationsprojecten van ProRail.

Gezien de samenloop van een grote hoeveelheid verzoeken uit uw Kamer om informatie van ProRail, heb ik een aantal dagen extra tijd nodig om aan deze toezegging te kunnen voldoen. U zult deze informatie tegelijkertijd met de andere verzoeken om informatie over ProRail ontvangen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld