29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 593 MOTIE VAN DE LEDEN DE BOER EN HOOGLAND

Voorgesteld 28 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zwartrijden een vorm van diefstal van gemeenschapsgeld is die een harde aanpak verdient, gezien ook het excessieve geweld dat het gevolg kan zijn van het betrappen van een zwartrijder door een dienstdoende conducteur;

overwegende dat zwartrijden een harde aanpak verdient en dat € 35 een milde boete vormt en onvoldoende afschrikt;

verzoekt het kabinet om, een vergelijking te maken met boetes die worden opgelegd voor andere delicten, en met een voorstel voor een verhoging van de boetes terug te komen naar de Kamer met speciale aandacht voor verhoging in geval van recidive,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Hoogland

Naar boven