29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 502 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 25 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat maximale transparantie van de prestaties van NS naar concessieverlener, reizigers en samenleving wenselijk is;

verzoekt de regering, in de vervoersconcessie vast te leggen dat voor het meten van klantoordelen wordt aangesloten bij de onafhankelijke ov-klantenbarometer, en dat de brondata van reisinformatie, vervoersprestaties en tarieven realtime beschikbaar worden gesteld als open data zodat eenieder met deze gegevens toepassingen kan ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven