Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429984 nr. 484

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 484 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2014

Op 23 april jongstleden heeft de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu mij verzocht uw Kamer een brief te sturen over de communicatie richting de media en de Kamer over de inhoud van de concept-ontwerpconcessies.

De concepten van de concessies zijn voor advies verzonden aan consumentenorganisaties, decentrale overheden, (goederen)vervoerders, verladers, ProRail en stakeholders. Uitgangspunt is vanzelfsprekend dat uw Kamer tijdig en goed wordt geïnformeerd. De concepten zijn daarom ook vooruitlopend op de formele voorhang aan uw Kamer gezonden. Zo kan uw Kamer zich alvast een beeld vormen van de inhoud en daarover het gesprek met mij aangaan.

Ik acht het van belang dat ook de reizigers kennis kunnen nemen van de inhoud van de concept-ontwerpconcessies. Doel van de concessies is immers goed vervoer van deur tot deur voor de reizigers. Om de concept-ontwerpconcessies aan de start van de consultatie toe te lichten aan de reizigers, heb ik onder embargo een interview gegeven aan het Algemeen Dagblad.

Ik betreur het dat deze gang van zaken uw Kamer heeft ontstemd, juist bij deze bijzondere procedure, waarbij ik hecht aan zorgvuldige afstemming met uw Kamer.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld