Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329984 nr. 413

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 413 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2013

Hierbij ontvangt u het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van april 20131, zoals aangekondigd in mijn brief van 14 februari 2013 (Kamerstuk 29 984, nr. 386).

De publicaties zijn openbaar gemaakt door plaatsing op de website van de ILT: www.ilent.nl .

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer