Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229984 nr. 297

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 297 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2012

Onlangs ontving ik 47 schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het project ZwolleSpoort en de bijbehorende buitendienststelling van station Zwolle. Helaas moet ik u melden dat het niet is gelukt deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. Dit heeft te maken met twee zaken. Ten eerste zijn de vragen dermate technisch en gedetailleerd dat ik voor de beantwoording een beroep moet doen op ProRail. En ten tweede zijn zowel de mensen bij ProRail als mijn medewerkers bij IenM de afgelopen periode bijzonder druk geweest met de situaties als gevolg van het winterweer. Ik vertrouw op uw begrip hiervoor en ik zeg u toe dat ik u de antwoorden op de 47 vragen zo spoedig mogelijk zal doen toekomen.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus