Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129984 nr. 269

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 269 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2011

In het Algemeen overleg van 16 maart 2011 (kamerstuk 29 984, nr. 262) heb ik aan de Kamer toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken of het loont om de trein vanuit Lelystad nu al over de Hanzelijn door te laten rijden naar Dronten.

In antwoord op deze toezegging kan ik de Kamer melden dat weliswaar de aanleg van de rails en bovenleiding van de Hanzelijn inmiddels tot voorbij Dronten gevorderd is, maar er meer nodig is om de spoorlijn in gebruik te nemen. Niet alleen betreft dit de beveiliging, maar ook en vooral het testen en de vrijgave van alle systemen volgens de daarvoor geldende procedures. Pas dan kan de nieuwe lijn in het spoorwegnet worden opgenomen. Alvorens de lijn wordt opgenomen in de nieuwe dienstregeling, doorloopt de vervoerder een opleidingsprogramma voor het treinpersoneel. Het nu al door laten rijden van treinen naar Dronten behoort dus niet tot de mogelijkheden. De ingebruikname van de Hanzelijn is in zijn geheel voorzien met ingang van de dienstregeling 2013 (medio december 2012).

In de planning voor de Hanzelijn is bovendien voorzien dat het programma van testen, vrijgave en opleiding wordt uitgevoerd voor de Hanzelijn als geheel. Het splitsen van het testtraject in twee delen is met name bezwaarlijk met het oog op het testen van de beide transities van ERTMS naar ATB bij Lelystad en Hattemerbroek Het stapsgewijs in gebruik nemen van deeltrajecten, zoals bijvoorbeeld het traject Lelystad – Dronten is daarom niet mogelijk.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus