Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129984 nr. 260

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2011

Hierbij doe ik u de FENS-rapportage over het derde kwartaal van 2010 toekomen1. Dit is conform de toezegging van mijn ambtvoorganger om uw Kamer voortaan alle FENS-rapportages te doen toekomen.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.