Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200929984 nr. 197

29 984
Spoor: vervoer- en beheerplan

nr. 197
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROEMER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 196

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huidige Beneluxtrein ervoor zorgt dat er driemaal per uur een snelle verbinding tussen Amsterdam en Roosendaal is;

constaterende, dat met de huidige Beneluxtrein eenmaal per uur een trein zorgt voor een snelle verbinding tussen Amsterdam en Brussel tegen de normale treintarieven;

constaterende, dat er van de Beneluxtrein veel gebruik wordt gemaakt;

van mening, dat de komst van de HSL tot een verbetering van het openbaar vervoer dient te leiden en niet tot het schrappen van een betaalbare en populaire internationale treinverbinding;

verzoekt de regering ook met de komst van de HSL zich tot het uiterste in te zetten om de dienstverlening met betrekking tot de Beneluxtrein minimaal op het huidige peil te houden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer