Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529984 nr. 10

29 984
Spoor: vervoer- en beheerplan

nr. 10
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2005

In vervolg op de toezegging in het Algemeen Overleg Spoor van 1 maart 2005 over de concessies (29 984, nr.6) doe ik u hierbij de nadere informatie toekomen die meer inzicht geeft in de verschillen in reizigersgroei per regio.

Voordat ik nader inga op de naar regio gedifferentieerde groei van reizigersaantallen, wil ik eerst kort het landelijke beeld schetsen van de vervoerontwikkeling in de periode 1995 – 2004, gebaseerd op de gegevens zoals NS die jaarlijks publiceert in haar jaarverslag.

 1995199619971998199920002001200220032004
Reizigerskilometers (x 1 miljoen)13 49913 69513 87514 10714 28114 66614 39214 28813 84814 097
Aantal reizen (x 1 miljoen)289294301310319320314319

Op basis van deze gegevens constateer ik dat de totale vervoersomvang, uitgedrukt in reizigerskilometers redelijk stabiel is en fluctueert rondom de 14 miljard reizigerskilometers. De totale vervoersomvang, uitgedrukt in het aantal reizen vertoont een lichte stijging, over de periode 1997–2004 circa 10%.

Voor de ontwikkeling van de reizigersomvang naar regio, ben ik uitgegaan van de historische ontwikkeling in de periode 1995–2003, gebaseerd op de «Monitoring Spoorvervoer», zoals die jaarlijks door ProRail in samenwerking met de vervoerders wordt opgesteld (in de bijlage treft u de gegevens aan).1

Op basis van de door de spoorsector verstrekte gegevens constateer ik dat, hoewel de totale vervoersomvang per jaar (uitgedrukt in reizigerskilometers) redelijk stabiel is, het vervoer op delen van het spoorwegnet is gestegen. Met name van en naar de vier grote steden en in het bijzonder op enkele corridors rondom Amsterdam en Den Haag is de groei van het aantal reizigers per gemiddelde ochtendspits 30 tot 40% gestegen over de periode 1995–2003. Het drukste baanvak is Amsterdam Centraal–Amsterdam Sloterdijk (circa 118 000 reizigers per gemiddelde werkdag).

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.