29 942
Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

nr. 28
MOTIE VAN HET LID VIETSCH

Voorgesteld 26 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij de Wet financiële dienstverlening geregeld is dat de Autoriteit Financiële Markten een preventieve toets dient uit te voeren op agressieve en misleidende leenreclames op tv;

overwegende, dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat deze toets in de praktijk niet plaatsvindt;

verzoekt de regering om een verbod op kredietreclames voor persoonlijke leningen op tv,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vietsch

Naar boven