Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029936 nr. 57

29 936 Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers)

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Register beëdigde tolken en vertalers inschrijving mogelijk wordt voor tolken met taalvaardigheidsniveau B2;

overwegende dat de hoofdregel moet zijn dat gebruik wordt gemaakt van tolken op C1-niveau bij afnameplichtige organisaties;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat uitsluitend in

uitzonderingsgevallen en gemotiveerd een tolk op B2-niveau ingezet wordt, bijvoorbeeld in het geval van spoedeisende werkzaamheden binnen een bepaald tijdsbestek, in geval van plotselinge piekbelasting of bij uitzonderlijke talen;

verzoekt de regering tevens, jaarlijks de Kamer te informeren hoe vaak en waarom B2-tolken worden ingezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Van Dam

Van Wijngaarden