Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029936 nr. 56

29 936 Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers)

Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN VAN DAM

Voorgesteld 11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goed toezicht en monitoring op de gevolgen van het aanbesteden van tolk- en vertaaldiensten cruciaal is;

constaterende dat de Minister in het AO van 19 februari jongstleden heeft aangegeven de Kamer begin mei van dit jaar te informeren hoe dat monitoren precies in zijn werk gaat en hoeveel capaciteit ervoor wordt vrijgemaakt;

constaterende dat de Kamer die informatie niet heeft gekregen;

roept de Minister op voor 1 augustus 2020 duidelijkheid te verschaffen over het systeem van monitoring en de bemensing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Van Dam