Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029936 nr. 55

29 936 Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers)

Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN GROOTHUIZEN

Voorgesteld 11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote waarde wordt gehecht aan een goede uitgangspositie van tolken en vertalers in de nieuwe aanbestedingssystematiek, bijdragend aan het economisch en professioneel op fatsoenlijke wijze kunnen uitoefenen van dat vak;

roept de regering op om in de aanbesteding bindende kwaliteitseisen mee te geven, waarbij in de gunning de score op kwaliteit minimaal 60% zal moeten uitmaken;

verzoekt de regering voorts, ervoor zorg te dragen dat in de aanbestedingen bovengenoemde uitgangspositie tot uiting komt in ten minste de volgende voorwaarden:

  • uitbetaling van de gereserveerde tijd bij geplande tolkdiensten, ook als de tolkdienst korter uitvalt dan de aangevraagde tijd;

  • vergoeding van wachttijd veroorzaakt door de opdrachtgevende organisatie;

  • een eenduidige annuleringsregeling binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht;

  • vergoeden van voorbereidingstijd (indien door opdrachtgever gevraagd);

  • het limiteren van de reistijd door in te zetten op optimale geografische matching, dan wel indien dat niet mogelijk is het verschaffen van een adequate reisvergoeding;

  • het koppelen van de feitelijke vergoeding van de intermediair aan de in redelijkheid verrichte werkzaamheden door die intermediair;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de uitkomst daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Groothuizen