Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329924 nr. 97

29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Nr. 97 BRIEF VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN-EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2013

Ter uitvoering van artikel 80 van de WIV 2002 biedt de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten U hierbij haar jaarverslag aan1.

Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013.

De voorzitter CTIVD, A.H. van Delden

De secretaris CTIVD, H.T. Bos-Ollermann


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer