Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829924 nr. 154

29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2018

Onder verwijzing naar het ordedebat van 20 december jl. (Handelingen II 2017/18, nr. 37, item 5), berichten wij u over de planning en de wijze waarop de AIVD en de MIVD de tapstatistieken van de afgelopen en komende jaren openbaar zullen maken.

Wij hebben besloten om – met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State en na heroverweging van de operationele risico’s – de tapstatistieken van de AIVD en de MIVD openbaar te maken. Waar de uitspraak van de Raad van State alleen de tapstatistieken van de AIVD over een specifiek aantal jaren betrof, zullen wij de tapstatistieken van AIVD én MIVD openbaar maken en jaarlijks blijven publiceren.

We zullen vanaf maart, onder gelijktijdige uitreiking van een nieuw besluit aan de stichting Bits of Freedom, de tapstatistieken van de afgelopen jaren openbaar maken op de website van de AIVD en het Ministerie van Defensie. Voorts zullen de diensten met ingang van het openbare jaarverslag 2018 deze tapstatistieken opnemen in de jaarverslagen en daarmee jaarlijks blijven publiceren.

Met bovenstaande toezeggingen is tevens voldaan aan het verzoek van het lid Arissen (PvdD).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten