Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529924 nr. 123

29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Nr. 123 BRIEF VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 april 2015

Ter uitvoering van artikel 80 van de WIV 2002 biedt de Commissie van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten U hierbij haar jaarverslag aan1.

Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.

De voorzitter CTIVD, H.N. Brouwer

De wnd. secretaris CTIVD, M.A. Koetsjarjan-de Bie


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl