Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 29924 nr. 103

Gepubliceerd op 21 november 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2013

Tijdens de regeling der werkzaamheden heeft het lid Recourt (PvdA) verzocht om nadere informatie omtrent de verwerving van het geautomatiseerd systeem Argo II. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

Argo II is een project van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

voor de vervanging van bestaande systemen om informatie uit communicatiemiddelen te verwerken tot inlichtingen (Signal Intelligence of Sigint). De opdrachtgever is het Ministerie van Defensie. Ik wil in deze ook verwijzen naar de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Raak (SP) over het afluisteren van internetverkeer met kenmerk 2013D26589 van 21 juni jl.).

Argo II verwerft geen informatie maar verwerkt de verkregen informatie tot inlichtingen. De verwerving en verwerking geschiedt binnen de wettelijke kaders van de Wiv 2002. Argo II vereenvoudigt het zoeken voor de analist door de geautomatiseerde verwerking van de data.

De aanbesteding voor een vervangend systeem voor Argo I is in 2010 begonnen. Uiteindelijk heeft Defensie in 2012 een contract getekend met de fabrikant. De projectomvang is € 17 miljoen. Over de leverancier kunnen in het openbaar geen mededelingen worden gedaan.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl