29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

In uw brief van 15 december jl. met kenmerk 2011Z26407 brengt u het verzoek over van het lid Bontes om een brief van de regering over rondtrekkende bendes uit Oost-Europa en vraagt u mij u te berichten of ik aan zijn verzoek tegemoet zal komen.

Op 15 december jl. vond in uw Kamer een Algemeen Overleg (AO) plaats over georganiseerde criminaliteit, waarin ook aandacht werd besteed aan het fenomeen van rondtrekkende bendes uit Oost-Europa. In dit AO heeft de minister van Veiligheid en Justitie toegezegd uw Kamer vóór 1 april 2012 een brief te zullen sturen, waarin wordt ingegaan op de strafrechtelijke en vreemdelingrechtelijke aspecten van dit fenomeen. Het verzoek van het lid Bontes zal door de minister van Veiligheid en Justitie in deze brief worden meegenomen.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Naar boven