29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 318 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2021

Graag bied ik uw Kamer het rapport Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit, Een terugblik op 25 jaar beleid en uitvoering van de DSP-groep aan1. Deze terugblik werd in opdracht van het WODC uitgevoerd en werd mij op 9 juni 2021 aangeboden. Kort na het zomerreces ontvangt u een inhoudelijke reactie van het kabinet op het onderzoek.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven