29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 252 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2019

Hierbij bied ik u op uw verzoek het rapport «Wie praat, die gaat» aan.1

Het betreft een actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit in Midden-Nederland gebaseerd op het Eenheidsondermijningsbeeld en het Nationaal Inlichtingenbeeld Ondermijning (NIBO). In het rapport wordt geconstateerd dat een aantal van de grootste drugscriminelen uit deze regio komt en dat zij miljoenen euro’s omzetten. Vaak met hulp uit de bovenwereld. Excessief geweld of de dreiging daarmee is een instrument om het criminele imperium in stand te houden of uit te breiden: «Wie praat, die gaat». Op pagina 7 staat vermeld dat in Midden-Nederland negentien criminele netwerken met corruptieve contacten in beeld zijn

Het plan richt zich op het vergroten van zicht en bewustwording, het signaleren en interveniëren en het smeden van maatschappelijke coalities. Op basis van dit plan zijn aan de regio Midden-Nederland extra middelen toegekend uit het Ondermijningsfonds van het kabinet. Het rapport is openbaar en beschikbaar via de website https://veiligheidscoalitie.nl/.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven