Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929911 nr. 242

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 242 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 11 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Albanese inklimmers in vrachtwagens niet in alle gevallen worden overgedragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek;

van mening dat dit wel het geval zou moeten zijn;

constaterende dat een uniforme werkwijze van de politie hierbij kan helpen;

verzoekt de regering, de politie te verzoeken in beginsel alle Albanese inklimmers over te dragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden

Van Toorenburg