Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929911 nr. 230

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 230 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN LAAN-GESELSCHAP

Voorgesteld 4 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de dekking van de kosten voor het opruimen van drugsafval er de afgelopen jaren sprake was van een tijdelijke cofinancieringsregeling vanuit het Rijk;

constaterende dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangeven dat een structurele subsidieregeling in de toekomst niet aan de orde is;

constaterende dat de Raad van State onlangs heeft besloten dat particulieren niet voor dergelijke kosten hoeven op te draaien;

spreekt uit dat een structurele cofinancieringsregeling wel aan de orde dient te zijn;

verzoekt de regering voor het zomerreces 2019 met voorstellen te komen om voor particulieren een structurele cofinancieringsregeling voor de opruimkosten van drugsdumpingen te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Laan-Geselschap