29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2018

Hierbij zend ik u, conform de memorie van toelichting bij artikel 13 aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland over het jaar 20171.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven