Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729911 nr. 131

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 131 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door Justitie en het Ministerie van Financiën al enige tijd gewerkt wordt aan een businesscase waarmee de opbrengsten van het «plukken» van criminelen terug kunnen vloeien naar de burgers in het gebied waar de betreffende criminelen actief zijn geweest;

overwegende dat dit een nieuwe mogelijkheid is die een extra impuls kan geven aan de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit in met name Zuid-Nederland;

verzoekt de regering, voor de aanstaande begrotingsbehandeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dit plan aan de Kamer te sturen teneinde de bespreking, voortgang en inwerkingtreding van deze businesscase te bespoedigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg