29 911
Bestrijding georganiseerde criminaliteit

nr. 13
BRIEF VAN DE WERKGROEP VERWEVENHEID ONDER- EN BOVENWERELD

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2008

De werkgroep Verwevenheid onder- en bovenwereld1 uit de vaste commissie voor Justitie biedt u hierbij aan het verslag van het onderzoek dat zij, op grond van de haar door de vaste commissie voor Justitie op 5 december 2007 gegeven opdracht, heeft ingesteld.

De voorzitter van de werkgroep,

Joldersma

De griffier van de werkgroep,

Nava


XNoot
1

Samenstelling: De Wit (SP), Joldersma (CDA), voorzitter, Teeven (VVD), Heerts (PvdA), De Roon (PVV) en Anker (Christen-Unie)

Naar boven