29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 112 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN KOOIMAN

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanpak van georganiseerde criminaliteit één van de prioriteiten in de Veiligheidsagenda 2015–2018 is;

overwegende dat er onvoldoende specialistische recherchecapaciteit is om de georganiseerde criminaliteit effectief aan te pakken;

verzoekt de regering, op korte termijn actie te ondernemen om de recherche kwantitatief en kwalitatief adequaat te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Kooiman

Naar boven