29 893 Veiligheid van het railvervoer

Nr. 220 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN JETTEN

Voorgesteld 4 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het groot project ERTMS wederom vertraging oploopt, waardoor de indienststelling van de volgende twee baanvakken nu voorzien is in de periode 2026–2028 in plaats van 2023–2024;

overwegende dat binnen het huidige budget hooguit acht baanvakken van ERTMS kunnen worden voorzien, terwijl bij de voorkeursbeslissing in 2014 nog werd uitgegaan van twintig baanvakken;

overwegende dat een verdere vertraging en afname van het aantal baanvakken absoluut ongewenst is;

verzoekt de regering, al het mogelijke in werk te stellen en stevig regie te voeren op het project om te voorkomen dat de indirecte kosten verder stijgen, verdere vertraging ontstaat en dat het aantal baanvakken nog verder daalt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Jetten

Naar boven