Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529893 nr. 195

29 893 Veiligheid van het railvervoer

Nr. 195 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN DE BOER

Voorgesteld 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sprake is van dichtligtijden van de spoorwegovergang Vierpaardjes waardoor veel bewoners overlast ervaren;

roept het provinciebestuur van Limburg op, met gedragen plannen te komen die de verkeerscirculatie verbeteren;

verzoekt de regering om, op basis van de voorwaarden van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (zoals 50% cofinanciering door de regio en een gezamenlijk gedragen integrale probleemanalyse) nog dit jaar actie te ondernemen op de overweg Vierpaardjes bij Venlo in het kader van het LVO,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

De Boer