Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329893 nr. 141

29 893 Veiligheid van het railvervoer

Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2013

Uw vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu heeft mij gevraagd om voor het Algemeen Overleg van 6 maart 2013 met een reactie te komen op het voorstel van ProRail om versneld te investeren in het aanbrengen van ATB verbeterde versie (ATB-Vv). Deze vraag is waarschijnlijk ingegeven door het interview dat de president directeur van ProRail op zaterdag 23 februari in het Algemeen Dagblad gaf. Ik heb inmiddels contact gehad met mevrouw Gout-van Sinderen.

Zoals in het Verbeterplan stoptonendseinpassages (STS) van ProRail staat beschreven vraagt het reduceren van STS-passages om een mix van door de verschillende spoorwegondernemingen te nemen maatregelen waar de uitbreiding van ATB-Vv er één van is. Zoals bekend is ATB-Vv een vangnet en een korte termijn maatregel. Voor de lange termijn bereid ik implementatie van ERTMS voor. Bij verschillende gelegenheden heb ik richting ProRail maar ook richting uw Kamer aangegeven dat voor een investering als deze een risicoanalyse en een financiële onderbouwing nodig is. ProRail heeft mij die toegezegd.

Overigens zal ik uw Kamer naar aanleiding van het OVV rapport over het treinongeluk bij Amsterdam Westerpark nader informeren over de stand van zaken van het STS-verbeterplan.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld