Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329893 nr. 139

29 893 Veiligheid van het railvervoer

Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2012

Hierbij bied ik u ter informatie het door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgestelde «nationale jaarverslag over de ontwikkeling van de veiligheid op het spoor ten behoeve van het Europese Spoorwegbureau (ERA)» aan.1 Het opstellen van een jaarverslag over de ontwikkeling van de veiligheid op het spoor is een verplichting die volgt uit de Europese Spoorwegveiligheidsrichtlijn2.

De informatie over de ontwikkeling van de verschillende veiligheidsindicatoren uit de derde kadernota railveiligheid over 2011 heeft u reeds bij brief van 9 juli 20123 ontvangen.

Daarnaast is in bijgevoegd jaarverslag feitelijke informatie opgenomen over aanpassingen in wet- en regelgeving, de ontwikkeling van veiligheidscertificering en veiligheidsvergunningen en dergelijke.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Richtlijn 2004/49/EG, aritkel 18, lid a.

X Noot
3

Kamerstuk 29 893, nummer 135