29 893 Veiligheid van het railvervoer

Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2012

Via deze brief breng ik u op de hoogte van de feitelijke bevindingen tot nu toe inzake het treinongeval op zaterdag 21 april 2012.

Allereerst wil ik stilstaan bij de slachtoffers van dit verschrikkelijke ongeval. Er is één persoon overleden. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Ik wens hen veel kracht bij het verwerken van dit vreselijke verlies. Voor zover nu bekend zijn er tweeënveertig personen met ernstig letsel in het ziekenhuis behandeld. Daarvan zijn er achttien in het ziekenhuis opgenomen voor verdere behandeling. Naar schatting waren er in totaal honderdzeventien mensen gewond geraakt, al meldden zich ook in de loop van zondag nog mensen bij de Eerste Hulp van ziekenhuizen voor controle. Ik wens hen en hun familie en naasten, alsmede alle andere betrokkenen en hun familie en naasten, veel sterkte toe.

Op 21 april 2012 rond 18:23 uur zijn twee treinen van NS ter hoogte van de Singelgrachtbrug te Amsterdam frontaal op elkaar gebotst. Bij het ongeval waren de Sprinter van Rotterdam naar Uitgeest (SLT6-materieel) en de Intercity van Den Helder naar Nijmegen (VIRM6-materieel) betrokken.

Op basis van de eerste resultaten van het ILT-onderzoek lijkt het erop dat de Sprinter een stop tonend sein (STS) heeft gepasseerd. Verder onderzoek van de data zal moeten uitwijzen of dit in definitieve zin bevestigd wordt. Ook zullen alle betrokkenen worden geïnterviewd. Bovendien zal worden onderzocht welke factoren daarnaast een rol hebben gespeeld bij dit ongeval.

De hulpverlening in Amsterdam is op zaterdagavond snel en goed op gang gekomen. Vanuit verschillende kanten wordt waardering uitgesproken over het functioneren van deze hulpverlening. Ik sluit mij hier graag bij aan.

Aan de infrastructuur zijn twee wissels kapot en het spoor is flink ontzet. Herstelwerk heeft gedurende zaterdagnacht en zondag plaatsgevonden. NS zal vandaag, maandag 23 april 2012, weer een normale dienstregeling rijden over zes sporen.

Eén van de treinen (de Sprinter) is inmiddels op zondag in de loop van de dag naar een werkplaats gebracht voor verder onderzoek. De andere trein (de Intercity) is zwaarder beschadigd en is inmiddels ook afgevoerd.

Afgelopen weekend vonden onderhoudswerkzaamheden plaats nabij Amsterdam Sloterdijk. Het betrof grootschalig onderhoud en diverse andere projectwerkzaamheden. Als gevolg van de beperking in de beschikbare infrastructuur werd er, zoals in dergelijke situaties gebruikelijk, met een aangepast plan gereden.

De bovenstaande analyse is gebaseerd op de eerste onderzoeksbevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Onderzoeksraad Voor veiligheid (OVV), de KLPD Verkeersspecialist Rail alsook ProRail en NS doen onderzoek. Ik zal u zo spoedig mogelijk nader informeren over de onderzoeken van de ILT en de OVV.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven