Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629862 nr. 31

29 862 Nationaal Zeehavenbeleid

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT

Voorgesteld 5 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog steeds grote problemen zijn met de Botlekbrug, waardoor bewoners van Voorne-Putten geïsoleerd zijn, terwijl het Theemswegtracé en de aanleg van de Blankenburgtunnel nog moeten starten;

verzoekt de regering om, in overleg met de regio een plan te ontwikkelen dat voorziet in de gegarandeerde ontsluiting van Voorne-Putten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert