Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529838 nr. 78

29 838 Auteursrechtbeleid

Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2014

Hierbij bied ik u het rapport aan van een rechtsvergelijkend onderzoek naar het wettelijke instrument van de «extended collective license» ofwel de «verruimde» collectieve licentieovereenkomst (hierna: ECL)1. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een gezamenlijke brief van Nederlandse erfgoedinstellingen en de Federatie auteursrechtbelangen. Daarin verzoeken zij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Veiligheid en Justitie om de introductie van ECL in Nederland.

De uitkomsten van het onderzoek zal ik samen met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Economische zaken bespreken met de genoemde betrokken partijen en met overige direct belanghebbenden. Begin 2015 organiseren wij over dit onderwerp een seminar. De uitkomsten van het onderzoek en het seminar vormen de input voor de standpuntbepaling van het kabinet inzake ECL. Ik verwacht u hierover voor de zomer van 2015 te kunnen informeren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.