Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629834 nr. 16

29 834
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID APTROOT

Ontvangen 12 april 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 5.2, achtste lid, de zinsnede «periode van vier jaar» vervangen door: periode van tien jaar.

Toelichting

Het is goed dat bij bijvoorbeeld openleggen van de openbare ruimte de gelegenheid wordt gebruikt om voor de toekomst noodzakelijke voorzieningen alvast aan te leggen, ter voorkoming van toekomstige werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande (over)last en kosten. Dit geldt ook voor lege mantelbuizen die in de toekomst benut gaan worden. De periode van vier jaar is kort en belemmert het voorkomen van toekomstig graafwerk en kan onnodig kostenverhogend werken.

Aptroot