Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729826 nr. 90

29 826 Industriebeleid

Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 augustus 2017

Bijgaand bied ik u het rapport van de Commissie onderzoek sanering Thermphos aan1, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Het rapport is geschreven op verzoek van het kabinet, zoals beschreven in de Kamerbrief van 30 juni jl. (Kamerstuk 29 826, nr. 82).

U wordt op een nader tijdstip geïnformeerd hoe het kabinet op dit rapport zal reageren.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl