Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729826 nr. 84

29 826 Industriebeleid

Nr. 84 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 71

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is dat de overheid in verband met het publieke en het strategische belang over instrumenten beschikt om een vijandige of ongewenste overname te kunnen tegenhouden dan wel voorwaarden te kunnen stellen;

verzoekt de regering, een voorstel uit te werken dat bij pogingen tot ongewenste of vijandige overnames een preventieve toets kan worden uitgevoerd door een overheidscommissie of een Minister op bedrijven in de vitale infrastructuursectoren die van groot belang zijn voor de nationale veiligheid dan wel de economie en werkgelegenheid in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Graus

Van der Lee

Nijboer

Van Rooijen