Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529767 nr. 17

29 767
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 10 november 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel V wordt aan onderdeel E een lid toegevoegd, luidende:

3. In het tot onderdeel j verletterde onderdeel k wordt «tot ten hoogste 30 percent van het loon en de vergoeding voor extraterritoriale kosten» vervangen door: tot ten hoogste 30 percent van het loon en de vergoeding voor extraterritoriale kosten, voor zover dit niet meer is dan € 21 000.

Toelichting

Dit amendement stelt een maximum van € 21 000 aan de zogenaamde 30% regeling. Zonder maximum is de 30% regeling onnodig riant. De effectiviteit van de regeling is bovendien nooit aangetoond. Het voorgestelde maximum wordt bereikt bij een inkomen € 70 000. Dit amendement leidt tot een budgettaire opbrengst van 110 mln.

Kant