Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529764 nr. 16

29 764
Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 19 januari 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 15, eerste lid wordt vervangen door:

1. Een aanvraag om een tegemoetkoming met betrekking tot een berekeningsjaar kan tot een jaar na het jaar volgend op het berekeningsjaar worden ingediend bij de Belastingsdienst Toeslagen dan wel drie maanden na de vaststelling van de laatste aanslag.

Toelichting

Dit amendement beoogt burgers langer de tijd te geven een aanvraag voor een toeslag in te dienen. Mocht de Belastingdienst meer dan één jaar nodig hebben voor het vaststellen van de aanslag, dan blijft er de gelegenheid om naar aanleiding daarvan een aanvraag in te dienen.

Noorman-den Uyl