Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529764 nr. 15

29 764
Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 19 januari 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 14, tweede lid, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: , met dien verstande dat een tegemoetkoming voor de kosten van kinderen wordt toegekend aan diegene aan wie kinderbijslag wordt betaald.

Toelichting

Met dit amendement wordt aansluiting gerealiseerd met de uitbetaling van de kinderbijslag.

Noorman-den Uyl